You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
8. национално състезание по чужди езици

Условия за участие

Състезанието се провежда в рамките на 3 дни - петък, събота и неделя. В него могат да участват всички ученици в частни и държавни училища на територията на Република България, притежаващи Българско гражданство.

Изискването е през учебната 2023/2024 година, те да се обучават в класовете между 7. и 12. Разпределението е в категории спрямо езика, в който се състезават и респективно, тяхната възрастова група. Всеки участник може да е част от само и единствено една категория и език, без изключения.


8. национално състезание по чужди езици

Начин на провеждане

Първи етап

В първия етап на състезанието, всички участници пишат есе по зададена тема /Английски и Немски език/. Участниците са разделени в 3 категории.

 • - 7-8 клас
 • - 9-10 клас
 • - 11-12 клас

Време за изпитен етап: 60 минути.

Критерии за оценяване: единни критерии за оценяване, разписани от методисти на Езикови училища Интелект. Номинации в категориите:

 • - първите 10 участници в Категория английски език 7-8 клас
 • - първите 10 участници в Категория английски език 9-10 клас
 • - първите 10 участници в Категория английски език 11-12 клас
 • - първите 10 участници в Категория немски език 7-8 клас
 • - първите 10 участници в Категория немски език 9-10 клас
 • - първите 10 участници в Категория немски език 11-12 клас

Втори етап

Във втори етап на състезанието, всички участници се явяват на тест /Английски и Немски език/. Участниците са разделени в 3 категории.

 • - 7-8 клас
 • - 9-10 клас
 • - 11-12 клас

Време за изпитен етап: 60 минути.

Критерии за оценяване: единни критерии за оценяване, разписани от методисти на Езикови училища Интелект. Номинации в категориите:

 • - първите 10 участници в Категория английски език 7-8 клас
 • - първите 10 участници в Категория английски език 9-10 клас
 • - първите 10 участници в Категория английски език 11-12 клас
 • - първите 10 участници в Категория немски език 7-8 клас
 • - първите 10 участници в Категория немски език 9-10 клас
 • - първите 10 участници в Категория немски език 11-12 клас

Трети етап

В трети етап на състезанието, участниците с най-високи резултати в съответната категория получават право да се явят на устно събеседване пред комисия. За съответните категории, допустимият брой участници е както следва:

 • - 7-8 клас - 10 номинирани в категория английски и 10 номинирани в категория немски
 • - 9-10 клас - 10 номинирани в категория английски и 10 номинирани в категория немски
 • - 11-12 клас - 10 номинирани в категория английски и 10 номинирани в категория немски

Време за изпитен етап: 10 минути на участник.

Критерии за оценяване: единни критерии за оценяване, разписани от методисти на Езикови училища Интелект. Номинации в категориите:

 • - първите 10 участници в Категория английски език 7-8 клас
 • - първите 10 участници в Категория английски език 9-10 клас
 • - първите 10 участници в Категория английски език 11-12 клас
 • - първите 10 участници в Категория немски език 7-8 клас
 • - първите 10 участници в Категория немски език 9-10 клас
 • - първите 10 участници в Категория немски език 11-12 клас

8. национално състезание по чужди езици

Категории

Състезанието се провежда в две езикови категории. Всеки участник може да е част от една единствена езикова категория. Подразпределението му се определя от класа, в който е разпределен през учебната 2022/2023 година.

Изборът на категория се осъщетвява при стъпката за Заявяване на участие(виж по-долу) и се счита за окончателен.

Не се допуска ученици, определяни като полу- или носители на езика, да участват в съответната категория. Въпреки това, те могат да се включат в другата такава.

Английски език:
 • - 7-8 клас
 • - 9-10 клас
 • - 11-12 клас
Немски език:
 • - 7-8 клас
 • - 9-10 клас
 • - 11-12 клас

8. национално състезание по чужди езици

Заявяване на участие

Заявяването на участие се осъщетвява чрез уеб сайта на състезанието, използвайки формата за регистрация, позиционирана тук.

Всеки участник трябва да посочи актуални телефонен номер и електронна поща. След успешно попълване на формата, участникът получава потвърдително съобщение с идентификационен номер на кандидатурата му.

Участниците са длъжни да посочят актуални и верни данни, носят отговорност за сгрешни такива. За допускане до състезателнит етапи, участниците е нужно да представят документ за самоличност - лична карта или ученически бележник, или ученическа лична карта.

Член на организаторския екип ще се свърже за потвърждение на кандидатурата и уточняване на допълнителни детайли, ако са налични такива.


8. национално състезание по чужди езици

Примерни тестове

Примерни тестове по английски език:
Примерни тестове по немски език:
Детайли за събитието

8. национално езиково състезание, Hotel Kamelia, Pamporovo.

Социални мрежи